Skip to main content

Interview - Jugendlechen eng Perspektiv ginn

... an hiert Potenzial ausschaffen, dat ass d'Aufgab vun de Coache vu Youth & Work. Hir Approche ass eng holistesch, seet de Robert Theissen, Coach bei Youth & Work. Virdru steet awer d'Vertrauen an d'Gefill nogelauschtert ze kréien.

https://www.100komma7.lu/program/episode/424169/20221220-20221220


Share